Mittwoch, 13. Februar 2013

el ADL


Adalet MÜLKÜN temelidir, Mülk ise ALLAH'ındır.

Mülk zıdlıkları ile kaim olmuş, bu zıdlıkları dengede tutan şey ise ADALET. Adil olanın bi taraf olması sözkonusu değildir..

Ismin güzelliğine bak şeklen de adaleti tarif ediyor

EL ADL: Adil olan, herşeye hakk ettiğini veren

EL LA

(EL) LA= yok, gerçek değil, hiç, hayır...

Allah'ı inkar mümkün müdür? Değildir zira ''yok'' O'nun azim isimlerinden biridir. Neden mi azim 1 isimdir? Gece Uzaya baktığında yıldızları O'nun isimleri olarak düşle ve bak, isimler mi çok yoksa karanlık mı, o karanlık yada o yokluk olmasa yıldızları göremezdin.

Besmelenin sırrı başındaki B harfinde ise Kelimei şahadetin sırrı başındaki LA harfinde olabilir mi?

ya HAYY

Ya HAYY

Hayat sahibi/veren, Nefes sahibi/veren, hareket eden, canlı, uyanık/diri, yorulmayan, unutmayan, gaflete düşmeyen, ölümsüz..

NuunEl NUUN:
BİZe işaret, (Qaf+Nun), sonsuz Ses, evrensel enerji, Güç ve azametten dolayı kibriya (nokta üstte), kaynaktan açığa çıkış, (planlanan) icraata geçiş, Kalemin Rabbi, Kaderin Rabbi, Kalemin (ilk) zikri. Cümle başında kullanılırsa : ''ya Allah/hasbi Allah'' yerine geçer..
Allahu alem

El Qaaf

 
Ya KAAF: herşeyin Kaynağı, orjin BEN

Kaf dağı ardında olsan da TEK gülüm..

Kaf (KAF harfi {ENE} Eniyet`e işaret eder. İnsan Zâtının üç mertebesi olan Ahadiyet, Eniyet ve Hüviyet tecellilerinden ilk açığa çıkış olan eniyet = ene = ego = BEN noktasına işaret eder. Kaf Dağı, Benlik dağı olarak tasavvufta sembolleştirilir. Dağ, benliğin sembolüdür. Allâhu âlem. Ahmed Hulusi.)
...
Kuran'ın sırrı B harfi, Kuran'ın Mecidi ise Qaf(Q) harfidir..
Qaaf, herşeyin Kaynağı olan Allah'ın Nefsine işaret eder,
''Bir BEN vardır benden içeri''deki BENin ismi/işaretidir,

Zikri zordur, tehlikelidir, engebelidir, ama nasipte varsa sizi KAF dağının ardına götürür, oraya varan da artık BEN dediğinde:
''Ben BEN derken Allah diyorum'' (Hz İsa a.s.)

Ctrl+Alt+@